torsdag den 18. maj 2017

Dansk -- Meddelelse fra Montague søndag den 14. maj 2017

Meddelelse fra Montague søndag den 14. maj 2017

PLANETEN JORDEN er hacket, det største angreb i historien 

Alex Jones Channel

Vi har forberedt jer på dette. Vi advarede jer om at være forberedt på det sidste forsøg på, at tage kontrol over Jorden og udslette menneskeheden. Svagsindede mennesker bliver manipuleret til at bistå Kabalen ved at gøre deres beskidte arbejde for dem. Der er mennesker, der aldrig har er trådt helt ind i lyset; de holder en fod i enten religion eller staten. Jesuitterne tankekontrollerer dem stadig. Disse mennesker kan være farlige og vanskelige at stole på. De er ikke stærke nok til at have en fast holdning, da deres sind er fyldt med frygt og tvivl, især det irske sind, for hvis Jesuitterne nogensinde mister Irland, er de uden håb, helt færdige.
Det kræver mod at stå for sandhed og at gøre, hvad der er rigtigt for menneskeheden. Se hvordan disse mennesker angriber dem, der forsøger at forberede jer til begivenheden (the Event). De angriber patetisk, hvad de selv engang stod for. De skal have medlidenhed, da de er bange. Snart vil det ikke være muligt, at holde en fod i begge lejre. Meget bliver blokeret, og problemer bliver skabt, hvor de ikke eksisterede tidligere. Undgå, at lade det komme til jer. Løft jer op over det, da det er midlertidig, og det vil ikke vare ved. I ved, at Kabalen vil mislykkes.
Fra denne side af livet, sætter vi alt på plads, så når den tid kommer, vil alt falde på plads. Begge sider af livet arbejder på Ley linjer for at sikre, at menneskeheden har den energi, den har brug for til, at fuldføre omstillingen uden problemer. Kabalen har i positioner placeret onde mennesker, der skjuler sig bag masker. De maskerer sig som velgørenhedsarbejdere. Det er ikke ægte. De bruger sort magi ritualer, der kan ændre, forandre eller slette, hvad de ønsker. Dette har stået på i generationer. Det blev perfektioneret på dronning Elizabeth den første af Englands tid. De kan undertrykke et positivt resultat, der efterlader menneskeheden forundret og forvirret. De har med succes undertrykt viden og dermed holdt menneskeheden i mørke.
Energi arbejdere er meget vigtige på dette tidspunkt, da de kan frigive den gode energi fra Ley linjer og de hellige steder. Jeg opfordrer jer til at bruge jeres gave til gavn for menneskeheden. Mørke ånder bliver brugt til at skabe problemer, eller forsinkelse, afhængigt af, hvad de vælger. Men I kan fjerne disse problemer ved at sende dem til lyset. Åbn jeres egen kraft og brug den til at beskytte jer selv og resten af ​​menneskeheden.
De sataniske hemmelige tjenester bruger mørke ånder hele tiden til deres egne formål. Jeg meddelte Veronica, at et medlem af min blod familie fortsætter med at bruge sin onde kraft. Det bedrøver mig meget at se, hvordan hun arbejder, altid camoufleret under et dække af respektabilitet. Mennesker, der mangler deres meningers mod kan manipuleres så let. Når I vender tilbage til ånden, er det helt anderledes. Den fulde sandhed er der før jer. Det er svært at se dem, I engang opfattede som værende gode mennesker, afsløret som onde manipulatorer, der stak blår i øjnene på så mange.
De, der er i Kabalen vil finde sig afsløret og deres forræderiske manipulation af den menneskelige race blotlægges for jer. De vil påberåbe sig nåde. Deres forbrydelser mod menneskeheden blev planlagt i forvejen. De udviste ingen nåde, hverken til jer, eller til de børn, de har tortureret, voldtaget og dræbt for deres egen fornøjelse, og for at kunne sikre deres fortsatte eksistens på Jorden. I har beslutninger at foretage, der ikke kan tages let på. Når I træder ind i jeres egen magt, vil I ikke frygte nogen mennesker, og I vil gennemføre overgangen med værdighed. Retfærdigheden vil ske fyldest. Alle, der har tilhørt hele menneskeheden vil blive returneret til den. Det er spændende tider, så hav ingen frygt, da retfærdigheden vil sejre.
Alt, der blev brugt til at kontrollere jer, ved hjælp af falske løfter, som aldrig ville kunne holdes, vil blive afsløret. Alle religioner vil blive udslettet fra jordens overflade. Alt vil blive set i et nyt lys, sandhedens lys. Selvom dem i den politiske magt stadig har højlydte krav om 3. Verdenskrig, vil de ikke få opfyldt deres ønske. Kabalen har mange måder at ødelægge mennesker på. Da Veronica var ung, var tuberkulose i sin svøbe i Irland. Det påvirkede næsten hver familie. Dette var en forbandelse som blev placeret på Irland, og den var meget effektivt. Det blev gjort gennem sort magi, og det var indeholdt i en mindeplade, der blev placeret på Tara. Dette er blot en af ​​de måder, som sygdommen spredes, når og hvor Kabalen ønsker det.
I lever i en verden, som I ved meget lidt om. I øjeblikket er det Kabalen der styrer alt: jeres helbred, mad, vejr, luft, etc. I er ligesom marionetdukker, der kan leges med. De bekymrer sig ikke en tøddel om jer. Så de kan dræbe jer ustraffet. Det er på tide, at komme ud af livets trædemølle og blive hvem I virkelig er. Når I fjerner alle de klodser, der binder jer til Kabalen, bliver I frie til at udforske Jorden i al sin skønhed.
Amerika taler igen om ”Projekt Bluebeam”. De tror, ​​at de vil være i stand til at skræmme nok af jer, så de kan sætte sig i stand til at overtage kontrollen. Dette vil ikke blive tilladt, da Andromedanerne vil afsløre ”Projekt Bluebeam” for hvad det er; det sidste håb om et ondt regime. I kender sandheden, det kan ikke ændres. Succesen er jeres, så tag den med begge hænder. Tro på jer selv, for det er jeres tid.
Min kære, angreb må forventes, da Kabalen er dårlige tabere. De forræderiske trusler er triste. Det skyldes, at Jesuitisk indoktrinering stadig er fremherskende i Irland. Bed for ham. Vi våger over ham.
Altid din beundrende, Monty.

Oversættelse: Niels K. Pedersen

mandag den 8. maj 2017

DANSK Meddelelse fra Montague - søndag den 7. maj 2017

Meddelelse fra Montague - søndag den 7. maj 2017
KUN EN LØGN BEHØVER RETSBESKYTTELSE. SANDHEDEN FRYGTER INGEN UNDERSØGELSE. 
Anon

Denne sandhed må aldrig blive skjult. Det skal forstås fuldt ud, at forhindring af efterforskning i sandheden tjener til at skjule den, og dermed holde jer i slaveri. Det holder jer fanget i illusionen, hvorfra I skal undslippe. ALT skal kunne komme på bordet til diskussion, hvad enten det er borgerlig eller religiøs lov. Sandhedens lys kaster alt frem, der forblev skjult og som skal undersøges for dets gyldighed uden tabuer. Millioner af jer er nu 100% ”vågen” og er på udkig efter svar. Det er ikke muligt, at tvinge jer tilbage til den gamle energi med kontrol. Den falske matrix er nu fuldt synlig for jer. I er vågen, og I ser alt, som det er, og ikke som Kabalen fortæller jer, det er.
Kabalens greb over jer forsvinder hurtigt. De kludrer i det, er ude af stand til at overtage kontrollen. Jeg fortæller jer nu, at de ikke vil få lov til at genvinde deres kontrol. Deres tid er kommet. Det er ligegyldigt, hvad de gør, deres tid på Jorden er slut, og de må forlade den for aldrig, at vende tilbage. Alle deres magtstrukturer vil blive fjernet og en ny måde at leve på vil åbne sig op. Deres kontrolcentre er nu kendt for jer, og det er op til jer alle om at hjælpe med fjernelsen af ​​deres kontrol. I var allerede klar over Rom, Vatikanet, og City of London samt Washington; men indtil for nylig var I uvidende om det massive kontrolcenter der ligger på Antarktis. Det er meget sofistikeret, med teknologi, der langt overgår alt, hvad der er kendt for at resten af ​​menneskeheden. De grå(The Greys) arbejder med forskerne dér. Jeres regeringer var fuldt ud klar over dette, men valgte at holde det skjult for jer. De ser jer som får i en indhegning med fårehunde, der bevogter jer. De giver jer kun mulighed for at vide, hvad Kabalen tillader I får at vide. De har endda diskuteret chipping af jer, så de kan få endnu mere kontrol over jer. De bruger allerede ENERGIRELATEREDE chips på jeres sind, hvis I var helt uvidende om dette.
NU KÆMPER I TILBAGE og siger "JEG TAGER MIN MAGT TILBAGE". Jeres energi er stigende, ekspanderende, og kaster sit lys på alt, hvad der var skjult. I afslører sandheden. I ser nu, hvem der overtog kontrollen med jeres liv, og I nægter at være underlagt dem. Det er derfor, de har fejlet igen og igen med at starte 3. Verdenskrig. I forhindrede det allesammen med lidt hjælp fra efterlivet og jeres venner udefra. Satan vil ikke få succes. Så mange i politik er ved magten, fordi de solgte deres sjæl til Satan og de tjener kun ham. Han kræver børns blod og lidelse. I ser beviser på dette overalt omkring jer. Det er i alle lande.
Frimurerne har et kvælertag på Irland. De holder det nede og forhindrer det i at være blomstrende som det skal. Hvis befolkningen i Irland nogensinde tog sig tid til at forstå, hvem de er, og hvad der gjorde Irland, til det som det er, ville de fjerne alle frimurere og alle repræsentanter for Vatikanet fra det hellige land. Frigør hellig energi fra alle de hellige steder og ley linier og I vil hjælpe menneskeheden til at blive frigivet fra trældom.
I har aldrig fået sandheden at vide. Jeres uddannelse var total tankekontrol for at sikre, at I adlød alle de love, som Kabalen opsatte. De har gjort jer til marionetter, tankeløse marionetter. Vatikanet har høstet jeres sjæle. Undslip og fjern lænkerne fra jeres sind og tag jeres magt tilbage. Giv afkald på Vatikanets kontrol, som blev pålagt jer ved fødslen, da jeres forældre uskyldigt fik jer døbt og gav jer til Vatikanet uden jeres tilladelse. Ønsker I virkelig at tilhøre DENNE SATANISKE UGUDELIGHED? Hvad I får at vide om Vatikanet, og hvad det egentlig er, er milevidt fra hinanden. Nægt at støtte det et eneste øjeblik længere. Kig på dets virkelige historie. Det vil åbne jeres øjne.
Kilden(Source) er inde i jer alle. I behøver ikke andre end jer selv for at forbinde med det. Alt åbner op for jer. I er ved at blive de lysvæsener, som I faktisk er. Lad aldrig nogen eller noget tage jeres magt og frihed igen, uanset hvad de lover jer. Nægt at kæmpe deres krige, og alle krige vil ende.
I ser et forsøg fra Kabalen på at bringe Amerika ned, så de kan opnå en fuldstændig overtagelse. De har planlagt dette i mange år. Kabalen har altid sine folk strategisk placeret, klar til at slå til når timingen er rigtig. Igen og igen, gennem historien, har I set, hvordan de fungerer. Men indtil nu, har I bare accepteret det. De planlægger altid på forhånd, hvordan de skal placere deres folk i magtpositioner, gennem ægteskab og familie forbindelser. De bruger alle mulige måder, de kan, for at opnå magt og kontrol. De har ikke et tilstrækkeligt antal, så alle muligheder skal gribes og udnyttes. Men I har antallet. I skal lære at bruge dem til jeres fordel så ofte som muligt. Jeres tid er kommet til at tage alt tilbage, som er jeres, for at skabe en bedre verden for alle.
Jeres bønner og jeres hjælp er krævet for at redde en ung mand fra kløerne på Kabalen. Han har allerede været holdt i fængsel i Californien i et år, for en forbrydelse, der aldrig blev begået. Han er helt ”vågen” og opmærksom, og han ønsker at afslutte sit arbejde for menneskeheden. Dette er et perfekt eksempel på, når lyset bliver fanget af Kabalen. Vores taknemmelighed går til en venlig sjæl i Irland, der gav nyttige oplysninger.
Min kære, lyset er i hastig vækst. Det er spændende at iagttage. Tak for at frigive lys og viden sammen med din ven. Jeg er stolt af dig, min kære.
Altid, din beundrende, Monty.
The Montague Foundation

Oversættelse: Niels K. Pedersen

onsdag den 3. maj 2017

Dansk -- Meddelelse fra Montague mandag den 1. maj 2017

Meddelelse fra Montague mandag den 1. maj 2017

Må jeg respektfuldt minde dig om, min kære, at du ikke er nogen vårhare. Du skal prøve at tage det roligt. Det arbejde, du har forpligtet dig til, ved at hjælpe med at frigive energi fra mange steder i jeres verden, tager tid, og skrider pænt fremad. At åbne vortex punkter over hele verden, for at gøre det muligt for god energi at kunne flyde frit, er meget værd. Omdannelse af den onde energi, der blev implanteret de mest uventede steder, er også af stor betydning. At du og vores ven kan gøre dette sammen, er godt. Du dækker dele af verden, som du aldrig havde forventet at forbinde dig med. Hvis folk kunne tilskyndes til at påtage sig dette arbejde til gavn for alle, så ville transformationen af ​​jeres verden fremskyndes voldsomt. At gøre dette åbner fængslets porte, der har holdt jer fanget i et liv, der kun kan beskrives som en kamp for meget af jeres eksistens.
Problemet er, at I har tilladt en fremmed race, at overtage jeres verden og gøre jer til slaver. I er først nu ved at vågne op til denne kendsgerning, og I er på udkig efter svarene. De er 1%, og I er de 99%. I behøver dem ikke, men de har brug for jer. Da sandhedens lys nu oversvømmer Jorden, bliver alle oplyst og I kan tage handling. Nægt, at overholde deres urealistiske krav. Den vigtigste knap de bruger til at holde jer i skak, er (selvfølgelig) PENGE. De opfandt pengesystemet til netop dette formål. Bankerne har været deres mest nyttigt værktøj, og de har brugt dem imod jer på enhver mulig måde. Deres store frygt er, at I vil vågne op og se, hvad de laver.
De er parasitter, som eksisterer på menneskehedens lidelser. I ved, hvad I skal gøre med dem: I fjerner dem og sikrer, at de aldrig vender tilbage. Døren skal være fuldstændig lukket bag dem. DE VIL GÅ, for de kan ikke stå op mod en ”vækket” menneskehed. De taber terræn hvert minut. De har satanisk ofret jeres børn, så de kan drikke deres blod og spise deres kød, da det alene opretholder dem på Jorden. Denne praksis kan ikke længere skjules. Det har taget mange år for, at dette kunne komme ud i det fri, hvor det kan diskuteres åbent. Dette, mine venner, er et stort skridt fremad. Tillad ikke, at dette bliver skjult igen: Tag jer af det!
Jeres venner fra udlandet (som Veronica og jeg kan lide at kalde dem) er på vagt. De tilintetgør alle forsøg på at starte 3. verdenskrig. I har venner udenfor Jorden, såvel som i efterlivet, som har helliget sig til at beskytte menneskeheden og Jorden. Arbejd med dem og hav tillid til, at jeres formål på dette tidspunkt er at beskytte og bevare menneskeheden. I ønsker at jeres børn skal have en glædelig oplevelse på Jorden. Ikke det mareridt, som I har måttet udholde. I behøver ikke at lede efter de parasitter, for de er i jeres ansigt, 24 timer i døgnet, og stiller krav til jer. Det er på tide, at sige farvel til dem. I skal sikre, at I aldrig mere tillader jer selv, at blive snydt af deres ”glatte” tale, ved at tillade dem at få fodfæste i verden. I ønsker at jeres børn kan være sikre, og leve et liv uden frygt, i en verden, hvor fred og respekt for hele menneskeheden er normen.
Disse parasitter laver de våben, som de ønsker, at I bruger mod jeres medmennesker. Tænk over det. . . de betaler jer for at dræbe og ødelægge resten af ​​menneskeheden. Hvilke andre arter på Jorden ønsker det? Krigene bliver brugt til at udslette menneskeheden UANSET, HVORDAN DET PAKKES IND. Når de ikke kan få en krig, sikrer de, at der er HUNGERSNØD, OVERSVØMMELSE, ELLER ET UDBRUD AF SYGDOM. Disse ting skaber energien fra ​​død og lidelse, som parasitterne kræver.
Menneskeheden er ved at vågne op og Jorden er ved at blive fri for deres kontrol. I skal nu vise mod og vilje til at se igennem dette. De kan ikke længere bruge deres gamle kontrol metoder, så de søger efter nye ideer. De finder sig afsløret, uden planer for, hvordan de klarer denne situation, da det aldrig var forventet, at menneskeheden ville ”vågne op”. De har trods alt, forgiftet jeres mad, luft og vand, og fyldt jeres sind med absolut vrøvl fra TV og i aviserne. De har kontrolleret alle aspekter af jeres liv. Nu er I i stand til at kalde dem til regnskab, og I har til hensigt at gøre det.
Dette er jeres store mulighed for at leve livet, som det skal leves. Parasitterne vil true jer; så afslør deres bluff, da de ikke kan skade jer uden jeres hjælp. I har den sidste hånd, så brug den til at befri jer fra trældommens slaveri. Når den smukke energi flyder frit i hele jeres verden, vil planterne vokse, og I vil nyde gode sunde fødevarer, drikke vand uden den giftige fluor, og indånde ren luft igen. Alle sygdomme skabt af disse foragtelige, vil være en saga blot. De vil forsvinde med parasitterne, og aldrig vende tilbage.
Den store vækkelse sker NU, så fasthold fremdriften. Stien fremad er åbnet op for jer, og alt hvad I skal gøre, er at sige farvel til fortiden, da I skaber fremtiden ud fra jeres​​ drømme. I må ikke være så tåbelige at tillade parasitterne at true jer. De vil bruge tv og pressen, men I kender sandheden, og I kan ikke lukke øjnene for det, når de først er blevet åbnet. I må basere jeres domme på solid dokumentation, som I har taget jer tid til forske i for jer selv og delt med andre. I har taget massive skridt i retning af jeres mål. Frihed venter jer. I kan mærke energien stiger. Den kan ikke stoppes.
Jeres bønner er indtrængende efterspurgt for, at hjælpe med at redde den unge mand, der er i fængsel i USA, falskt anklaget for en forbrydelse, der aldrig er sket. Jeres tanker og bønner kan være medvirkende til hans løsladelse. Venligst hjælp ham.
Min kære, skal du forsøge at få noget hvile. Der er meget, der hviler på dine skuldre.

Altid, din beundrende, Monty.

The Montague Keen Foundation
Oversættelse: Niels k. Pedersen