tirsdag den 14. januar 2014

12.01.2014

Montague Keen – den 12. januar 2014

Jeg ønsker at begynde med at takke jer alle fra hjertet for at reagere på vores råb om hjælp til at genskabe den hellige energi på Planeten Jorden. Når denne energi er blevet fuldt ud genskabt, vil den gøre en ende på mange af de sygdomme, som så mange af jer er ramt af. Jeres kroppe har brug for denne energi for at kunne leve fulde, sunde liv. Den vil også få afgrøder til at vokse og give gode, sunde fødevarer med ren energi. Dette er blevet jer nægtet, og I har skullet kæmpe for at overleve. Jeres respons har været storslået. Tak. 

Dette er et fælles anliggende. Begge sider af livet er involveret. Hver eneste levende ting på Jordens overflade vil få gavn af det. I vil opleve en fuldstændig transformation af alt mørkt og negativt, som vil forvandles til lys og harmoni. Veronica bliver spurgt, hvorfor dette så ikke på et tidligere tidspunkt er blevet iværksat. Jeg kan dertil svare, at timingen var nødt til at være rigtig. I var nødt til at være tilstrækkelig vågne for at kunne udføre missionen med succes. Kabalen vil udsætte jer for mange forhindringer på jeres vej: Se dem for, hvad de er, ignorér dem eller navigér udenom dem. Lad ikke noget som helst sænke farten eller forhindre jeres arbejde. Menneskehedens fremtid afhænger af jer og jeres input på dette tidspunkt. Veronica vil sørge for, at informationen om ley-linjer vil være nem at finde på vores hjemmeside. Vi sætter stor pris på alle input.     
     
Jeg opfordrer jer alle til at finde tid til at læse og fordøje, hvad Mark har skrevet om emnet ley-linjer. 

Se PDF-fil med seneste update fra Mark.

Min elskede hustru arbejder på mange forskellige projekter, som alle er vigtige for os alle sammen. Jeg beder jer assistere, hvor I end har mulighed for det. Hendes helbred er ikke godt, og hun er ingen vårhare, men hun arbejder hårdt på jeres vegne. I vil på et givet tidspunkt blive underrettet om, hvornår I skal samle jeres indsats for at genskabe de hellige energier på jeres planet. Dette giver jer en mulighed for at gøre jer bekendte med, hvad der kræves af jer. Det vil også give jer mulighed for at komme i kontakt med hinanden, således at ethvert land har et team, som er parate og villige til at arbejde sammen om dette projekt. Tilbring tid med at studere, undersøge og blive fortrolige med emnet.   

Disse lande er på nuværende tidspunkt kommet ombord. Hvis dit eget land ikke er repræsenteret nedenfor, så overvej at tilslutte jer.  

Albanien, Argentina, Aruba, Australien, Østrig, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Cambodia, Canada, Kina, Korsika, Costa Rica, Kroatien, Tjekkiet, Danmark, Den Dominikanske Republik, Ecuador, Ægypten, El Salvador, England, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea, Luxemborg, Makedonien, Mexico, Mikronesien, New Zealand, Norge, Pakistan, Fillipinerne, Polen, Portugal, Rusland, Skotland, Sedona, Serbien, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Swaziland, Sverige, Schweiz, Thailand, Holland, Tyrkiet, Ukraine, USA, Wales.    

Dette er ikke en enestående event. Vi har til hensigt regelmæssigt at udføre vedligeholdelse af ley-linjerne. Vi kan ikke tillade denne energi nogensinde igen at blive lukket af for jer. Nu vil jeg trække mig tilbage for at give jer tid til at læse Marks ord.  
Min kære, du må finde tid til at hvile. Jeg ved, hvor entusiastisk du er omkring dette, men vi behøver dig for at udføre missionen. Vi i ånden sender kærlighed og lys til jer alle. Jeres input, hvor små de end er, er vigtige. 

For altid din tilbedende Monty


PROJEKT OM LEYLINJER
EN OPDATERING TIL MONTAGUE KEENS BUDSKAB D. 12. JANUAR 2014


En særlig tak.

Nu er der gået en uge, siden den første appel blev sendt ud via Montys budskab søndag d. 5. januar 2014 om at arbejde med leylinjer på Jorden.

Responsen på dette initiativ har været helt fantastisk. Flere end 1100 beskeder med støtte er på dette tidspunkt modtaget, og flere vedbliver med at komme alle steder fra. Vi har modtaget svar fra mere end 60 lande. Det har i sandhed været overvældende og opmuntrende.   

Det har ikke været muligt personligt at svare på alle de indgående beskeder, som vi har modtaget på så kort tid, på trods af ønsket om at gøre det. I stedet er tiden blevet brugt på at læse beskederne fra jer alle og at overveje og tage højde for den reaktion, som ser ud til at være et voksende, internationalt ”leylinje”-samfund, som I alle er ivrige efter at være en del af. Vi vil bestræbe os på at få svaret jer, der har stillet specifikke spørgsmål.   

Vær opmærksom på, at døren vil forblive åben for jer, som stadig ønsker at deltage i det, som vil blive en gensidig læreproces. Hold godt øje med fondens hjemmeside for mere information og opdateringer.   

Ved gennemlæsningen af alle jeres beskeder åbenbaredes den brede vifte af ekspertise, som allerede findes. I den ene ende befinder sig alle dem, som ikke ved så meget om energien fra leylinjer, men som føler en entusiastisk tilskyndelse til at tage del på grund af deres iboende forbindelse til Jorden. I den anden ende er der en gruppe af mennesker med en signifikant viden og praktisk erfaring på området, som allerede har udført gruppearbejde på kendte leylinjer. Dette miks af eksperter med ”knowhow” og frisk entusiasme er netop den rette kombination, der skal til for at rykke fremad.   
  
For klarhedens skyld skal det understreges for alle jer, som allerede deltager i et hvilket som helst arbejde med leylinjer, at dette initiativ ikke er ment som en erstatning for eller søger at gribe ind i eller overskygge disse aktiviteter. Dette initiativ komplementerer blot disse og forstærker dem på dette kritiske tidspunkt.   
  
Den største respons pr. indbygger er kommet fra Holland. Det er interessant at bemærke, at en organisation dér allerede er i gang med at kortlægge leylinjer! Andre lande, der bør nævnes, er Tyskland, Australien og Canada. Ikke overraskende er USA stærkest repræsenteret. Forskere fra både Australien og Frankrig har delt deres detaljerede kort med deres opdagelser for henholdsvis Irland og England.

De meddelelser, som vi har modtaget, søger også svar på en række generelle spørgsmål såsom: ”Hvordan kan jeg hjælpe?”, ”Hvad kan der gøres?”, ”Er jeg kvalificeret til at udføre arbejdet” og ”Fortæl mig mere om leylinjer.” Disse forespørgsler vil nu blive behandlet i resten af denne opdatering, og vi starter med det sidste spørgsmål.  

Et sammendrag om leylinjer

Leylinjer kaldes mange forskellige navne i forskellige dele af verden; ”saltlinjer”, ”dragelinjer”, ”drømmeveje,” ”feveje,” ”åndelige stier,” ”hellige linjer,” ”forhistoriske (megalit-) spor” og endda ”veje, der fører til Gud.” Hvad man end kalder fænomenet, så henviser alle disse ord til samme urgamle fænomen – fra længe før bibelske tider. Hvis man skulle søge at finde en analogi, der kunne beskrive, hvad en leylinje er, kunne man vælge at betragte dem som usynlige “strømkabler”, som tilsammen danner et ”lager” af de psykiske og spirituelle energier, som eksisterer på hellige steder.  Der findes tilstrækkelig uafhængig og uafviselig evidens, der beviser eksistensen af disse “usynlige” og åbenbart “lige” linjer, som krydser landskabet og forbinder urgamle, helliggjorte steder. Dér, hvor to eller flere leylinjer krydser, bliver der formet kraftcentre eller et neksus af tellurisk energi. Jo flere linjer, der krydser hinanden ved disse såkaldte knudepunkter, jo mere kraftfulde anses disse hellige steder at være.  

På sådanne steder kan vi forvente at finde bedesteder og religiøse tilholdssteder såsom templer, stensætninger, stenmonumenter og kirker. Vi opdager måske også gravsteder og gravhøje. Sådanne steder kan også være befæstet med jordarbejde eller endda med en borg eller en voldgrav, som indikerer, at der her er noget særligt at bevare. Forekomsten af en vandstrøm tyder stærkt på en leylinje, specielt når der er et sammenløb af strømme. Hvor der er rigelige, naturlige vandmængder, er der også en overflod af jordenergier.  Leylinjer findes også ofte ved vejkryds, ved milepæle, store stenopsatser, opstablinger af mindre sten og kystnære arealer.  

Til trods for at leylinjer betragtes som typisk ”lige”, så bugter og væver de sig som slanger gennem landskabet. Leylinjer er således dynamiske og får kraft fra Solen. En sol, der står lavt på himlen, som den gør det ved daggry og skumring, har en tendens til at forstærke størrelsen og energien i leylinjen i forhold til midt på dagen. Derfor er solopgangen sådan et kraftfuldt symbol, og derfor går morgengryets kor i gang, længe før vores lokale stjerner viser sig på horisonten. Hvis sollyset blokeres, ændres essensen og kvaliteten af den strømmende energi fra leylinjen. For leylinjen er ganske enkelt et øjebliksbillede af det jordspor, som er resultatet af den passage af energi, som strømmer på et givet tidspunkt. Andre faktorer, der kan påvirke leyenergi, er eksempelvis geologiske lag, underjordiske strømme og selv seismisk aktivitet. Vedholdende regn har den effekt, at den ændrer jordens ledningsevne, hvilket kan vanskeliggøre opsporing af leylinjer.

Leyenergi kan bevidst ledes og omdirigeres ved at påvirke struktur og terræn, for den er i bund og grund elektromagnetisk. Et af de bedste eksempler herpå er blevet vist ved stenkomplekset i Avebury Henge i Wiltshire, England (Stonehenge) – et sted, som hævdes at være Jordens hjertechakra. Her udfører Mikaels og Marias arterier en danseagtig manøvre med hinanden som følge af tilstedeværelsen af højene, som vi kender som Silbury og Windmill Hills.   

Leylinjer er kendt for at generere paranormal aktivitet af vidt forskellig art. Hvor mange af jer læsere af Montague Keens budskaber er mon klar over, at Scole i Norfolk, England, som er mødestedet for ”Scole-eksperimentet eller ”Efterlivs-eksperimentet”, som Monty var leder af, ligger i strømmene fra Mikael og Marias leylinjer?

Men i de seneste to årtusinder er der blevet pillet ved leylinje-netværket, Jordens naturlige kraftkilde. I det sidste århundrede er dette system hjerteløst blevet dækket og pakket ind i et gitter af modsatrettede energier, som forstyrrer den medfødte, kosmiske balance. Fra slutningen af det 20. århundrede har energiernes kaotiske tilstand været skyld i en forøgelse af fysiske, menneskelige lidelser forårsaget af geopatisk stress i naturen.

Med øvelse vil du kunne begynde at få øje på nutidige træk i de urgamle landskaber, som forvrænger naturens harmoni. Et stort antal hellige steder er også blevet energetisk ændret, forvansket , dæmpet, og i nogle tilfælde har man forsøgt fuldstændigt at tilintetgøre dem.

Transmissionslinjernes essens er blevet sølet til og nedgjort. Er tiden ikke kommet til at rense og ære disse hellige stier endnu engang?

Foreslåede strategier

Mange af jer har spurgt efter en tilsigtet strategi for at nå vores mål. Efter nu at have dannet os et overblik over responsen og vidden af ekspertise og villighed iblandt os foreslår vi at følge to parallelle tilgange – den første kan udføres på kort sigt og vil tage form af en meditativ frigørelse på en enkelt dag. Tid og dato herfor følger. Den anden tilgang vil omfatte en længere, dybdegående undersøgelse som en del af en større forståelse for og genskabelse af forbindelsen med Jordens energinetværk.

Denne todelte tilgang vil således kunne gøre brug af mange deltagere, hvor de end føler sig mest hjemme og bedst udnytter deres viden. De har endog mulighed for at deltage i begge strategier, hvis de skulle have lyst til det. Alle betragtes som kvalificerede!

Kortlægning er en essentiel del af den sidstnævnte strategi. Den følger principperne udstukket af vores mentorer Watkins, Guichard, Michell, Miller og andre, uden hvis indflydelsesrige arbejde vi ikke ville have været så velinformerede om emnet. At få kortlagt linjerne opfylder tre vigtige mål.

For det første vil det give konkret, pålidelig dokumentation, som med tid vil opbygge et depot af information, som åbenbart endnu ikke findes på Jorden. Ved at skabe et sådant bibliotek af uafhængig, konkret bevismateriale, er vi med til at opmuntre dem, som tvivler på leylinjernes eksistens, til at genoverveje deres stillingtagen i sagen. Forhåbentlig vil det overbevise selv de mest hårdnakkede skeptikere! Og ved at gøre dette bibliotek ”synligt” og tilgængeligt for alle, ”afslører” vi konceptet om leylinjer og Jordens energier. Jo mere bevismateriale vi kan indsamle, koordinere og etablere fællestræk for, jo mere vil det globale leylinjesamfund udvikle sig. Og som følge deraf vil et større ”bevidsthedslys” skinne på i leylinjerne.

For det andet vil udviklingen af et bibliotek med kort gøre andre i stand til at vende tilbage til disse hellige steder af mange forskellige grunde, blandt andet for at udføre regelmæssig og vital ”vedligeholdelse”.

For det tredje kunne manglende, detaljerede leylinjeoptegnelser potentielt medføre, at disse steder blev forhindret i, eller at der ligefrem ville blive udstedt forbud mod at rense dem for toksicitet.

Et vejkort muliggør en synliggørelse af leylinjeforbindelserne, deres energibærende kapacitet og deres vinkelretninger i landskabet, og ikke mindst hvilke kraftcentre de tjener; alle disse faktorer kan være af stor vigtighed i forhold til, hvorledes udrensningsprocessen skal udføres. Opgaven kan sammenlignes med at rense en blokering i et kompliceret rørledningssystem, hvor en plan over systemet ofte er essentiel.

Så kortlægning anses derfor for at være en forudsætning for den langsigtede strategi. Faktisk var der i mange af de indkomne beskeder et ønske om at få kort over leylinjerne i de respektive lokalområder. Desværre er disse ikke altid lette at finde, og det er oftest sådan, at de må genereres ud fra miljøkort og andre opsporingsmetoder. 
  
Mange har spurgt “Hvordan kan jeg hjælpe? og ”Hvad kan der gøres”, og mit råd er derfor at begynde med at få kortlagt og blive fortrolig med dit lokale landskab og dets leylinjer. Det vil kræve tid at få udledt denne information, hvorfor det tilrådes at komme i gang så hurtigt som muligt.

En del beskeder anmodede også om relevant baggrundsmateriale. Derfor er der også vedhæftet en kort litteraturliste under denne opdatering.

For dem af jer, der bor i Europa, og som søger detaljerede kort at arbejde ud fra, anbefaler jeg at få fat i Xavier Guichards arbejde, Eleusis Alesia. Denne bog, som indeholder et stort antal detaljerede kort, er dog ofte svær at få fingrene i, men den er blevet gjort fuldt tilgængelig på internettet.

Og til slut …

Veronica har bedt mig nævne følgende information, som hun videregav til mig i efteråret 2013.

Den 14. januar 2012 havde Veronica Keen en clairvoyant læsning med en synsk kvinde, som hedder Louise. På det tidspunkt kendte jeg end ikke Veronica, da vi først mødtes d. 28. august 2012.

Louise sagde imidlertid præcis disse ord i løbet af denne læsning …

“Hvem er Mark? Han befinder sig på Jordplanet. Du vil høre fra ham. Dette er banebrydende. Du kan slet ikke forestille dig det. Det vil blive verdensomspændende.”
Hold øje med næste opdatering. Ha´det godt så længe.  

Litteratur anbefalet af Mark:

Jeg har forberedt en liste med litteratur, som jeg betragter som skelsættende europæisk arbejde, og som jeg kan anbefale.

Ley Lines: Early British Trackways, Moats, Mounds, Camps and Sites – Alfred Watkins
(1855-1935): (første udgivelse 1922)
The Old Straight Track: Its Mounds, Beacons, Moats, Sites and Mark Stones – Alfred
Watkins (1855-1935): (første udgivelse 1925)
Eleusis Alesia : Enquête Sur les Origines de la Civilisation Européenne – Xavier
Guichard (1870-1947): (Abbeville Imprimerie F. Paillart, Published 1936)
The New View Over Atlantis – John Michell (1933-2009) : (Thames & Hudson, 1983);
Ancient Energies of the Earth: A Groundbreaking Exploration of the Earth’s Natural
Energy and How It Affects Our Health – David Cowan with Anne Silk (Thorsons, første udgivelse 1999)
Jeg vil især gerne henlede opmærksomheden på det store feltarbejde, som blev foretaget af afdøde Hamish Miller (1927 – 2010) og Paul Broadhurst; det var Hamish, som håndsmedede mine egne jernønskekviste på sit hellige sted i Cornwall. Hans detaljerede kortlægning af Mikael-Maria-linjerne i England er indeholdt i:
The Sun and the Serpent: An Investigation into Earth Energies – Hamish Miller and
Paul Broadhurst (Pendragon Press, 1989)
For dem af jer, som er interesseret i Apollo-Athene/Mikael-Maria-aksen, som spænder fra Irland, Cornwall, Frankrig, Italien, Grækenland til Israel, vil følgende publikation kunne være af interesse …
The Dance of the Dragon: An Odyssey into Earth Energies – Hamish Miller and Paul
Broadhurst (Mythos, 2007)
For vores venner i New Zealand har Hamish og hans samarbejdspartner Barry Brailsford også forberedt …
In Search of the Southern Serpent: A Journey into the Power of Place – Hamish Miller
& Barry Brailsford (2006)
Jeg anbefaler også disse mindre introduktionsguider …
Leys: Secret Spirit Paths in Ancient Britain – Danny Sullivan (Wooden Books, 2000)
Earth Grids: The Secret Patterns of Gaia’s Sacred Sites – Hugh Newman (Wooden
Books, 2008)


 Oversættelse: Anna Grete Telesford 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar